Alle kennis & kunde over bouwkundig onderhoud en verduurzaming van vastgoed in één bedrijf

Doordat we alle disciplines in huis hebben, zijn we in staat om alle werkzaamheden waarmee we vastgoed onderhouden en verduurzamen volledig te integreren in het meerjaren-onderhoudsplan.

Onze visie
Niet alleen denken, maar ook doen!
Meer dan 100 jaar ervaring in de branche

"Het is nu echt tijd om bij bouwkundig onderhoud
ook te investeren in energetische maatregelen.
De tijd dringt!"

Peter Hildering
Peter Hildering
Directeur

Daarom zijn we een alles-in-één vastgoed-ontzorgbedrijf voor bouwkundig onderhoud en verduurzaming van vastgoed gestart.

We organiseren zowel het advies, de planning als de uitvoering. Doordat we kennis van alle disciplines in huis hebben, zijn we in staat om de onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden volledig te integreren in het meerjaren-onderhoudsplan, maar ook de uitvoering voor u kunnen verzorgen op het juiste moment. Dat betekent:

Eén regisserende partij die het overzicht heeft en alle kernpartners en co-makers aanstuurt.
Overzichtelijk en gemakkelijk communicatietraject met de bewoner.
Dat het steigerwerk efficiënt en doelmatig wordt ingezet.
Fasering van werkzaamheden en daarom beter betaalbaar.
Eén offertetraject en één factuurstroom.

Onze geïntegreerde aanpak

De initiatiefase is het begin van het project. In deze fase wordt een idee voor een project nader onderzocht en uitgewerkt. Doel van deze fase is te onderzoeken of het project wel haalbaar is. Verder wordt er gekeken wie het project zou kunnen uitvoeren, welke partij(en) betrokken zouden moeten zijn bij het project en of er voldoende draagvlak is voor het project (bij betrokkenen).

Assetkengetallen

Vertalen van de complexstrategie in onderhoudsactiviteiten en verduurzamingsmaatregelen. 

Haalbaarheidsstudies

Het doorrekenen van verschillende opties en scenario's en het maken en leveren van globale MJOP's bij de scenario's.

Projectambities en kaders

Beschrijven van functionele tenminste-eisen en wenselijke resultaten. Ook het identificeren van complex- en omgevingsrisico's en mogelijke kansen in de vorm van The Natural Step (TNS) en Social Return on Investment (SROI).

Datamanagement

Het maken en leveren van MJOP's bij oplevering en verzorgen van data-driven opleveringsdocumentatie. 

Projectvorming

Vertalen van de functionele tenminste-eisen en wenselijke resultaten in lego-oplossingen (indien noodzakelijk) samen met de kernpartners. Ook het omzetten van processtappen naar een globale communicatiestrategie en het doen van calculatie, modularisering en logistiek. 

Projectvoorbereiding

Opzetten en ontwikkelen van toolbox met communicatieplannen en co-creatie werkwijzen. Ook het uitvoeren van bewonerscommunicatie, -voorlichting en -begeleiding en het inventariseren van sociale problemen in het complex (sociale kaart). 

Projectrealisatie

Het coachen en begeleiden van het realisatieteam en het uitvoeren van de sociale kaart in het complex. Ook het verbinden van de productie aan Social Return on Investment (SROI) activiteiten en het bewaken van de projectrisico's en daarop bijsturen. 

Projectevaluatie

Het doen van een projectevaluatie en projectdocumentatie in de vorm van een technische en sociale rapportage. Ook het doen van een actualisatie van de MJOB van het complex (financieel en activiteitencyclus).

De manier waarop wij werken

Proactief

Als iets complex wordt, dan lopen we er niet voor weg, maar dan vinden we het juist een uitdaging om toch naar een oplossing te zoeken. Op een proactieve manier gaan we vervolgens aan de slag met de aan ons toegewezen projecten. Daarbij wordt de communicatie met de mensen op de steiger (de doeners/vaklieden) niet vergeten. 

Vakmanschap

Wij maken geen plannen die in werkelijkheid onuitvoerbaar blijken te zijn. Bij ons denken de vaklieden op de steiger met ons mee. We zijn er trots op om vakwerk te leveren. In onze ogen gaat kwaliteit en zorgvuldigheid voor snelheid wat het uiteindelijke resultaat ten goede komt. 

Oprecht & Transparant

Alleen omzet is niet onze drijfveer. We willen klanten oprecht verder van dienst zijn om hun onderhouds- en duurzaamheidsdoelstelling te behalen. We schetsen de situatie niet rooskleuriger dan dat deze in werkelijkheid is. Daarbij zijn we altijd open en transparant over de financiële consequenties. Wij geloven dat we hiermee op de lange termijn een onuitwisbare vertrouwensband met onze huidige en toekomstige klanten kunnen opbouwen.

Stakeholders centraal

Wij werken niet vóór, maar mét een opdrachtgever. Samen kunnen wij verschillende scenario's ontwikkelen waarin bouwkundig onderhoud en verduurzaming uiteindelijk worden geïntegreerd in één meerjarenbegroting. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van bewoners. Op deze manier worden de gevolgen van bepaalde keuzes in kaart gebracht.