19 april 2024

Plat & Plat / Werksaam start werkzaamheden Rijnbuurt

Momenteel werkt ons team hard aan de voorbereidingen voor het project op de hoek van de Uiterwaardenstraat en de Rijnstraat. Aan het drukke kruispunt in Amsterdam worden de steigers in rap tempo opgebouwd en alle noodzakelijke voorzieningen voor de bouwplaats worden geïnstalleerd.

Van inspectie naar actie

Het initiatief om tot onderhoud van het wooncomplex over te gaan is voortgekomen uit een uitgebreide inspectie van het gebouw. Hieruit bleek de noodzaak om verschillende elementen te vernieuwen of te verduurzamen. Afgelopen najaar zijn we gestart met het ruwe werk, waarbij we het dak hebben vervangen en geïsoleerd. Nu zetten we de volgende stap met reparaties aan de buitengevel, het herstellen van de vloercoating op het balkon, het vervangen van het oude glas door nieuw HR++ glas, en het aanbrengen van een nieuwe verflaag op het hele complex.

Planning en prognose

Op maandag 22 april beklimt ons team voor het eerst de steiger, en we verwachten medio juli de werkzaamheden aan onze opdrachtgever Eigen Haard​​​​​ op te leveren. Naderhand profiteren de bewoners jarenlang van hun verduurzaamde woningen met verbeterde isolatiewaardes. En nu maar hopen dat de lente zich spoedig aandient.