Bouwkundig onderhoud en verduurzaming is niet meer uit te stellen

In 2050 moet iedereen in Nederland energieneutraal wonen. Het gebruik van aardgas verdwijnt daardoor uit de Nederlandse huishoudens. Voor de gemeente Amsterdam geldt zelfs de doelstelling om in 2040 al aardgasloos te zijn.

Wat betekent dit voor jou als vastgoedeigenaar of vastgoedbeheerder? Dat bouwkundig onderhoud en verduurzaming niet meer los van elkaar kunnen worden gezien. Dit moet een integraal onderdeel worden van jouw vastgoedstrategie. Dat betekent om jouw vastgoedobjecten energiezuiniger en duurzamer te maken, de natuurlijke onderhoudsmomenten gebruikt moeten worden. Binnen bijvoorbeeld drie onderhoudsmomenten, zoals een schildersbeurt, staat deze deadline namelijk al voor de deur. De tijd begint te dringen!

Kortom: er moet nog veel gebeuren in een, als je het goed beschouwt, korte periode. Dit vereist van de vastgoedeigenaar en/of de vastgoedbeheerder een heldere visie en een strakke regie. Werksaam kan jou daarbij goed van dienst zijn! 

Bij Werksaam vinden wij dat er meer regisseurschap nodig is in de combinatie van bouwkundig onderhoud en verduurzamingsmaatregelen. Dat betekent just-in-time energiebesparende ingrepen uitvoeren, zoals het aanbrengen van verbeterd isolatieglas, spouwisolatie en/of buitenisolatie en vloer- en dakisolatie. Maar ook overstappen op andere soorten van energielevering, zoals zonne-energie, verschillende soorten warmtepompen, aardwarmte en warmtenetten.

Werksaam als regisseur van verduurzaming

Werksaam is het alles-in-één vastgoed-ontzorgbedrijf. Van service-onderhoud tot grootschalig bouwkundig onderhoud en verduurzaming. Wij pakken de regie en leiden je stap-voor-stap richting een energiezuiniger/duurzamer vastgoedcomplex. Bij ons werken specialisten op het gebied van bouwkundig onderhoud, verduurzaming en vastgoedmanagement direct samen met onze collega’s en onze ketenpartners op de steiger, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Zo integreren wij alle bouwkundige activiteiten volledig in de Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning (DMJOP) en Duurzame Meerjaren Onderhoudsbegroting (DMJOB). Altijd in nauw overleg met opdrachtgevers én bewoners. Uiteraard nemen we uitsluitend ‘no-regret-maatregelen’: maatregelen die een energiezuiniger/duurzamer vastgoedcomplex ondersteunen. 

Van ad-hoc bouwkundig onderhoud en verduurzamen naar een strategisch duurzaam meerjarenonderhoudsplan!

Wij kunnen duurzame meerjarenbegrotingen en meerjarenplanningen opstellen voor jouw complexen. Zo gaan we van ad-hoc bouwkundig onderhoud naar strategisch onderhoud en verduurzamen. Samen zetten we de route uit naar de doelstelling aardgasloos-geschikt/energieneutraal. We maken een gezamenlijke roadmap. Zo efficiënt mogelijk, kostenbesparend en verspreid over meerdere jaren (dus betaalbaar). Een belangrijk uitgangspunt voor ons is daarbij dat de overlast voor de bewoners/huurders zo minimaal mogelijk is.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de benodigde steiger maar één keer tegen de gevel gezet hoeft te worden, omdat we bijvoorbeeld het buitenschilderwerk gelijk combineren met het isoleren van de muren of het plaatsen van nieuw isolatieglas. Binnenkort is de voortgang van de werkzaamheden voor alle betrokken partijen op de voet te volgen via onze (stakeholders)portal. Via deze tool ontvangen we ook graag feedback en kunnen eventuele klachten doorgegeven worden. Transparant, overzichtelijk en altijd up-to-date.